text link
Vải đa sợi AATCC

Vải đa sợi AATCC

Liên hệ

Mô tả

AATCC Gray Scale #10, #10A

Dùng trong các thử nghiệm:

  • Bền màu giặt và giặt khô
  • Bền màu mồ hôi
  • Bền màu nhiệt, ép nóng, thăng hoa

Sản phẩm khác