text link
Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm JK-6260-T/ Desk type Temperature and Humidity Chamber JK-6260-T

Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm JK-6260-T/ Desk type Temperature and Humidity Chamber JK-6260-T

Liên hệ

Mô tả

By simulating various condition of enviroment and humidity,the constant temperature and humidity tester tests if the adaptability and properities of a product are changed.This tester is widely used for testing electronic components,appliances,metals,rubbers,plastics,chemicals,building materials,food,etc./Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm, bằng cách mô phỏng kết hợp các điều kiện nhiệt độ và khí hậu ẩm, kiểm tra khả năng thích ứng và đặc tính của sản phẩm có thay đổi không. Sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, điện gia dụng, kim loại, cao su, nhựa, hóa chất, vật liệu xây dựng, thực phẩm ... và các sản phẩm khác.

Phạm vi nhiệt độ: 0~100oC, (+125 tùy chọn)/ Temp range : 0~100oC(+125℃ optional)

Phạm vi độ ẩm: 30~95% R.H/Humid range 30~95%

Dao động nhiệt độ: ±0.3 oC/ Temp Fluctuation:±0.3 oC

Sai lệch nhiệt độ: ±1.0 oC/ Temp Tolerance :±1.0 oC

Nhiệt độ đồng nhất:±2.0 oC/Temp Unifromity:±2.0 oC

Độ ẩm dao động: ±2.5%R.H/Humid Fluctuation:±2.5%R.H

Độ ẩm sai lệch:±2.0%R.H/Humid Tolerance:±2.0%R.H

Độ ẩm đồng nhất: 3.0%R.H/Humid Uniformity3.0%R.H

Thời gian tăng nhiệt: 20~100 oC trong 30 phút.Heating up time 20~100 oC in 30 minutes

Thời gian hạ nhiệt: 20~0 oC trong 40 phút.Cooling down 20~0 oC in 40 minutes

 

Sản phẩm khác