Tủ thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm JK-6006-BR

Tủ thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm JK-6006-BR

Liên hệ

Mô tả

Tủ thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm sử dụng phương pháp điều nhiệt điều ẩm đặc biệt, làm cân bằng độ ẩm, có thể thiết lập chính xác môi trường nhiệt độ độ ẩm, có thể tăng nhiệt độ độ ẩm ổn định cân bằng mà không làm hại đến máy móc. Đồng thời phạm vi điều khiển nhiệt độ độ ẩm lớn, có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.

Phạm vi nhiệt độ: -20~+80 oC (hoặc chỉ định)

Phạm vi độ ẩm: 20~95% R.H

Nhiệt độ dao động: ±0.5 oC

Nhiệt độ sai lệch: ±1.5 oC

Nhiệt độ đồng nhất: ±2.0 oC

Độ ẩm dao động: ±2.5%R.H

Độ ẩm sai lệch: ±2.5%R.H

Độ ẩm đồng nhất: 3.0%R.H

 

Sản phẩm khác