text link
Tủ thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm JK-6006-BR/Walk-in type Temperature and humidity chamber JK-6006-BR

Tủ thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm JK-6006-BR/Walk-in type Temperature and humidity chamber JK-6006-BR

Liên hệ

Mô tả

The walk-in temperature and humidity chamber uses the unique temperature and humidity-regulating method to balance temperature and humidity.It enables the precise set up of temperature and humidity enviroment,and can heat and humidify stably and uniformly without causing damage to the machine.It also features an especially wide controllable range of temperature and humidity so that it can meet demands of different customers/.Tủ thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm sử dụng phương pháp điều nhiệt điều ẩm đặc biệt, làm cân bằng độ ẩm, có thể thiết lập chính xác môi trường nhiệt độ độ ẩm, có thể tăng nhiệt độ độ ẩm ổn định cân bằng mà không làm hại đến máy móc. Đồng thời phạm vi điều khiển nhiệt độ độ ẩm lớn, có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.

Phạm vi nhiệt độ: -20~+80 oC (hoặc chỉ định)/Temp Range:-20~+80 oC(optional)

Phạm vi độ ẩm: 20~95% R.H/Humid Range:20~95% R.H

Nhiệt độ dao động: ±0.5 oC/Temp Fluctuation ±0.5 oC

Nhiệt độ sai lệch: ±1.5 oC/Temp Tolerance ±1.5 oC

Nhiệt độ đồng nhất: ±2.0 oC/Temp Uniformity±2.0 oC

Độ ẩm dao động: ±2.5%R.H/Humid Fluctuation :±2.5%R.H

Độ ẩm sai lệch: ±2.5%R.H/Humid Tolerance : ±2.5%R.H

Độ ẩm đồng nhất: 3.0%R.H/Humid Uniformity:3.0%R.H

 

Sản phẩm khác