text link
Tủ thử nghiệm độ biến vàng (Máy UV) JK-6015-UA/Discoloration Meter JK-6015-UA

Tủ thử nghiệm độ biến vàng (Máy UV) JK-6015-UA/Discoloration Meter JK-6015-UA

Liên hệ

Mô tả

JK-6015-UA Tủ thử độ biến vàng
                     Discoloration Meter

This machine is designed for determining the discoloration of white or light color upper material or sole materials exposed to light with a specified wavelength.Due to light color and white materials or products are easy to change their colors,so test is made under different lights based on this principle/Thiết bị này phù hợp để thử nghiệm mức độ kháng vàng của mặt giày trắng hoặc màu sáng dưới bức xạ ánh sáng tại một bước sóng cụ thể. Theo nguyên tắc vật liệu màu trắng và màu sáng dễ bị biến vàng, mô phỏng các hiệu ứng ánh sáng khác nhau để tiến hành thử nghiệm.

Nguồn sáng: Bóng UV 1 cái/Light Source: Sunlamp 1pc

Công suất: 300W/Power 300W

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng. +10~120℃/Temp: room temp +10℃~120℃

Bộ đếm: LED 0~9999HR/Counter LED 0~9999HR

Phương pháp tăng nhiệt: lưu thông không khí nóng/Heating Method:Hot-air circulation.

Tốc độ xoay: 3±1rpm/Rotating speed: 3±1rpm

Kích thước trong: 50×50×60 cm/Interior: 50×50×60 cm

Kích thước ngoài: 88×70×156 cm/Dimension:88×70×156 cm

Trọng lượng: 200 kg/Weight 200 kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 50Hz/ Power 1∮, AC 220V, 50Hz

 

Sản phẩm khác