Thiết bị thử tính chống trượt JK-6012-M2

Thiết bị thử tính chống trượt JK-6012-M2

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-M2 Thiết bị thử tính chống trượt Slip Tester

Thiết bi này theo nguyên tắc tỷ lệ giữa thành phần tải và thành phần thẳng đứng, đo hệ số tối đa ma sát tĩnh giữa mẫu mặt đất. Thiết bị có thể dễ dàng mang theo và có thể đặt ở bề mặt khô hoặc ướt, thử nghiệm tính chống trượt của đế giày, gót giày.

Kích thước mẫu: 3"×3"76.2×76.2mm

Diện tích thử nghiệm: 4"×4" trở lên

Yêu cầu nơi đặt: bằng phẳng

Kích thước (W×D×H): 22×43×46 cm

Trọng lượng: 15 kg

Sản phẩm khác