text link
Thiết bị thử tính chống trượt JK-6012-M2/Slip Tester JK-6012-M2

Thiết bị thử tính chống trượt JK-6012-M2/Slip Tester JK-6012-M2

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-M2 Thiết bị thử tính chống trượt Slip Tester

This tester,the portable inclinable articulated strut slip tester,is used to determine the slip resistance of footwear sole,heel or related materilas against planar walkway surface or walkway surrogates under dry,wet contaminated conditions./Thiết bi này theo nguyên tắc tỷ lệ giữa thành phần tải và thành phần thẳng đứng, đo hệ số tối đa ma sát tĩnh giữa mẫu mặt đất. Thiết bị có thể dễ dàng mang theo và có thể đặt ở bề mặt khô hoặc ướt, thử nghiệm tính chống trượt của đế giày, gót giày.

Kích thước mẫu: 3"×3"76.2×76.2mm)/Specimen:3"×3"(76.2×76.2mm)

Diện tích thử nghiệm: 4"×4" trở lên/Test surface:4"×4" over

Yêu cầu nơi đặt: bằng phẳng/Ground limitation: applicable to a level rigid ground

Kích thước (W×D×H): 22×43×46 cm/Dimension(W×D×H): 22×43×46 cm

Trọng lượng: 15 kg/Weight 15kg

Sản phẩm khác