text link
Thiết bị thử nghiệm va chạm nghiêng JK-6003 X/ Incline Impact Tester JK-6003

Thiết bị thử nghiệm va chạm nghiêng JK-6003 X/ Incline Impact Tester JK-6003

Liên hệ

Mô tả

JK-6003 X Thiết bị thử nghiệm va chạm nghiêng Incline Impact Tester

This machine is designed to determine the resistance of furniture to impact.A motor-drive chain is used to control the movement of the workbench,on which the furniture hits the stop plate at a given speed.After testing,check the furniture for damage/.Thiết bị này thích hợp thử nghiệm cường độ chịu va chạm của thiết bị nội thất. Sử dụng động cơ kéo theo dây xích điều khiển bệ di chuyển, đồng thời va chạm vách ngăn với một tốc độ nhất định, kiểm tra tình trạng hư hại của mẫu.


Phương thức hiển thị: LED/ Display device LED

Tốc độ : 1.75m/min(có thể chỉnh)/Test speed :1.75m/min

Góc thử: 10o

Test Angle:10 degree


Kích thước bệ va chạm: 1800 × 800 mm/Work Bench:

Lộ trình va chạm: 0~1600 mm/Impact Stroke:0~1600mm

Kích thước (W×D×H)Máy chủ: 645×215×205 cm         
                               Bảng điều khiển: 35×35×90 cm

Dimension(WxDxH)MainUnit:645×215×205 cm 

                            Control Box:35×35×90 cm

Nguồn điện : 3, AC 380V/Power :3, AC 380V

 

Sản phẩm khác