text link
Thiết bị thử nghiệm uốn gập và chống thấm nước JK-6005-W/Shoe Bending Waterproofness Tester JK-6005-W

Thiết bị thử nghiệm uốn gập và chống thấm nước JK-6005-W/Shoe Bending Waterproofness Tester JK-6005-W

Liên hệ

Mô tả

JK-6005-W Thiết bị thử nghiệm uốn gập và chống thấm nước
                    Shoe Bending Waterproofness Tester

It determines the water resistance and durability of flexing for shoe immershed in water it will stop automatically after the preset numbers or predetermined time are reached,it adopts the advanced sensor to detect and indicate even the water being permeated inside the footwear ligntly to avoid the judging errors by naked eyes/Thiết bị này được sử dụng để thử đặc tính chống thấm nước và khả năng uốn gập trong nước. Phương pháp thử có 2 loại là ngâm nước và uốn gập trong nước. Có thể thiết lập thời gian ngâm và số lần uốn gập, khi đạt đến thời gian hoặc số lần đã định, sẽ tự động báo động và ngừng. Sử dụng các chế độ cảm biến tiên tiến, chỉ cần giày thấm nước nhẹ, tự động báo động.


Số lượng thử nghiệm:
2 mẫu (hoạt động riêng biệt)/Test quanity 2pcs(individually detected)

Tốc độ thử nghiệm: 0~140lần/phút/Test speed(0~140lần/phút)

Phạm vi thử nghiệm: Giày em bé #12~ giày người lớn #13/Test range children shoe #12,adult shoe #13

Góc uốn: 0~90° có thể điều chỉnh/Flexing angle:0~90°

Bộ đếm: LCD,0~999,999/counter LCD:0~999,999

Kích thước (W×D×H): 65×83×128cm/Dimension:(W×D×H): 65×83×128cm

Trọng lượng: 186kg/Weight 186kg

Nguồn điện: 1,  AC220V,  3A /Power 1,  AC220V,  3A

Sản phẩm khác