text link
Thiết bị thử độ phai màu mực in JK-6012-TO/Printing Ink Durability Tester JK-6012-TO

Thiết bị thử độ phai màu mực in JK-6012-TO/Printing Ink Durability Tester JK-6012-TO

Liên hệ

Mô tả

This machine is designed for determining the rubbing resistance of the printing ink on the printing product.The rubbing paper is wrapped around the rubbing finger,which rubs the surface of the specimen to-and-fro at a given speed and pressure.The rubbed specimen and the rubbing paper are checked for their staining grades,or the specimen surface is checked for the pile of wear./Thiết bị này được sử dụng chủ yếu để xác định độ bền mài mòn của mực in. Bọc đầu ma sát với giấy ma sát khô hoặc ướt, ma sát nhiều lần bề mặt mẫu dưới một áp lực, lộ trình và một tốc độ được xác định trước, xác định màu của mẫu và giấy ma sát hoặc bề mặt mẫu bị mài mòn.


Thông số kỹ thuật

  • Tải: 2.04 kg20N)/Load 2.4kg(20N)
  • Khoảng ma sát: 60 mm/Abrasion space: 60mm
  • Tốc độ: 21, 43, 85, 106 r/min (có thể chọn)/Abrasion hammer: 21, 43, 85, 106 r/min(optional)
  • Diện tích ma sát: 156×50 mm/Abrasion area: 156x50mm
  • Bộ đếm giờ: LCD, 0~999,999/Counter: LCD, 0~999,999
  • Sai lệch tải: ±1%/Load error :±1%
  • Sai lệch lộ trình: ±1mm/Stroke error :±1mm
  • Kích thước: 26×23×35 cm/Dimension WxDxH 26x23x35 cm
  • Trọng lượng: 20 kg/ Weight(approx): 20kg
  • Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power : 1, AC 220V, 3A

 

Sản phẩm khác