text link
Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ biến dạng JK-6000/Computer Hdt/vicat Tester

Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ biến dạng JK-6000/Computer Hdt/vicat Tester

Liên hệ

Mô tả

JK-6000 Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ biến dạng (Hdt/vicat Tester)

This machine is designed for determining the heat deflection temperature(HDT)of the plastic samples(The temperature at which the plastic sample is bended at 3 point under a specified load),and tge VICAT softening temperature of the plastic samples(the temperature at which the plastic sample is penetrated by a needle under specified load)/Thiết bị này được thiết kế để xác định nhiệt độ biến dạng méo mó (HDT) của các mẫu nhựa (Nhiệt độ mà tại đó các mẫu nhựa được uốn cong ở 3 điểm dưới một tải trọng quy định.), Và nhiệt độ mềm Vicat của mẫu nhựa (Nhiệt độ mà tại đó các mẫu nhựa bị xuyên thủng bởi một cây kim dưới tải trọng quy định.).


Phạm vi nhiệt độ: —300℃/ Temprange:—300

Tốc độ gia nhiệt :(120±10)℃/h (12±1)/6min

               (50±5)/h   (5±0.5)/6min

Test temp speed increase:

120±10)℃/h (12±1)/6min

               (50±5)/h   (5±0.5)/6min

Giá trị chênh lệch nhiệt độ:0.1℃/Temp difference :0.1℃

Độ chính xác nhiệt độ :±0.5℃/Temp accuracy ±0.5℃

Giá trị chênh lệch biến dạng tối đa ±0.001mm/Deformation value max:±0.001mm

Phạm vi biến dạng :0—1.5mm/ Deformation range:0—1.5mm

Kệ thử ngiệm :3/Test shelf 3

Chất lượng thanh tải :68g/Loading gauge 68g

Dung dịch gia nhiệt :Dầu thủy lực/Heat rising liquid: Hydraulic oil

Phương pháp làm mát :Trên 150 Làm mát tự nhiên , Dưới 150 làm mát nước nước hoặc làm mát tự nhiên/Cooling method : above 150 auto cooling,below 150 water cooling.

Công suất gia nhiệt:4kw/Capacity :4kw

Sản phẩm khác