text link
Thiết bị thử nghiệm đục lỗ JK-6011 C

Thiết bị thử nghiệm đục lỗ JK-6011 C

Liên hệ

Mô tả

Thiết bị này phù hợp cho việc thử nghiệm độ đục trên giấy carton, và thùng carton lớp sóng. Trong điều kiện thử nghiệm quy định, mẫu thử được kẹp trên thiết bị, với một kim gắn vào đâm mẫu, đo mức tiêu thụ năng lượng khi đâm thủng mẫu. Dữ liệu kiểm tra có thể được đọc được từ trên vạch chia tùy theo công suất đã chọn.

Mẫu thử: 175×175mm

Đầu kim: Độ cao 1", Bán kính cong 1.5mm

Công suất:

(A)  0~53.5kg-cm

(B)    0~107kg-cm

(C)   0~214kg-cm

(D)  0~428kg-cm

(E)   0~26.75kg-cm

Khu vực hiệu quả giữa 2 tấm

Lực kẹp: 25~100kgf

Kích thước (W×D×H): 86×43×80 cm

Trọng lượng: 135 kg

Sản phẩm khác