text link
Thiết bị thử nghiệm cách nhiệt JK-6018/Heat Insulation Tester JK-6018

Thiết bị thử nghiệm cách nhiệt JK-6018/Heat Insulation Tester JK-6018

Liên hệ

Mô tả

JK-6018 Thiết bị thử nghiệm cách nhiệt 

This tester is used to determine the heat insulation performance for the whole shoe.Place the specimen(a whole shoe)onthe hot plate with a specified temperature for a certain period to examine the increase of temperature inside of the shoe/Thiết bị này được sử dụng để thử nghiệm khả năng cách nhiệt của giày. Đặt giày mẫu trên một tấm nhiệt ở nhiệt độ xác định trước, trong một thời gian nhất định, kiểm tra tình trạng gia tăng nhiệt độ bề mặt bên trong.

Kích thước hạt cát: (40±2)cm×(40±2)cm cao ít nhất 5cm/Sand Bath size(40±2)cm×(40±2)cm

Kích thước hạt cát: 0.3~1.0mm/Sand granular size :0.3~1.0mm

Khối lượng cát: 5000 ±250 cm3

Sand volume 5000 ±250 cm3

Nhiệt độ nung: Nhiệt độ phòng~150o ±5o hoặc 250o ± 5o

Temp of hotplate ~150o ±5o or 250o ± 5o

Công suất gia nhiệt: 2500±250W trở lên/Heating power consumption 2500±250W and over

Kích thước (W×D×H): 50×50×32cm/Dimension(W×D×H): 50×50×32cm

Trọng lượng: 35kg/Weight 35 kg

Nguồn điện: 1, 220V, 3A / power 1∮, 220V, 3A

Sản phẩm khác