text link
Thiết bị thử mồ hôi JK-6016-JIS

Thiết bị thử mồ hôi JK-6016-JIS

Liên hệ

Mô tả

JK-6016-JIS Thiết bị thử mồ hôi

Mẫu ngâm trong dung dịch mồ hôi nhân tại, dùng thiết bị ép chặt mẫu trong một khoảng thời gian, nhiệt độ, đối chiếu với thẻ xám, đánh giá cấp độ chịu mồ hôi.


Thông số: JIS (A)

  -   Tấm mica:  155×63×1.5~3mm(D)
  -   Mẫu: 60×60 mm
  -   Tải: 4.6 kg

Thông số: JIS (B)
  -    Tấm mica: 155×63×1.5~3mm(D) 
  -   Mẫu: 40×100 mm
  -   Tải: 5.1 kg

Kích thước (W×D×H): 16×8×25 cm

Trọng lượng: 8 kg

Sản phẩm khác