text link
Thiết bị thử khả năng chịu lực của chân ghế JK-616 A/Office Chair Base Compression JK-616-A

Thiết bị thử khả năng chịu lực của chân ghế JK-616 A/Office Chair Base Compression JK-616-A

Liên hệ

Mô tả

JK-616 A Thiết bị thử khả năng chịu lực của chân ghế Office Chair Base Compression Tester

This machine is available for testing the resistance of various finished products,such as compression,fold-resistance,bending.Shearing,tearing force.Extension,flaking..etc.The Result may be taken by the Q.C.Researching Unit for Analyst of Material's Physical Character./ Thiết bị này có thể kiểm tra khả năng chịu nén, gập, uốn, cắt, độ bền xé, khả năng kéo giãn, khả năng chịu bóc tách của tất cả các loại sản phẩm. Đơn vị nghiên cứu Q.C. có thể sử dụng kết quả thử nghiệm để phân tích các tính chất vật lý của vật liệu

Công suất (lựa chọn): 2000~5000 kg/Capacity: 2000~5000(adjustable)

Tải trọng chính xác: ±1%/Load accuracy :  ±1%

Đơn vị (chuyển đổi): kgf, lbf, N/Unit kgf, lbf, N(switchable)

Lộ trình: 1000 mm/Stroke 1000mm

Khoảng ngang hiệu quả: 700mm/Effective Width:700 mm

Tỷ lệ lấy mẫu: 200 lần/ giây./Sample rate:200 times/sec

Thiết bị hiển thị: Hiển thị máy vi tính/Display device : Computer

Tốc độ: 5~100mm/min Có thể thiét lập/Speed:5~100mm/min

Kích thước (W×D×H): 120×80×130 cm/Dimension(WxDxH):120×80×130 

Nguồn điện: 1, AC220V, 50Hz/Power :1, AC220V, 50Hz

 

 

Sản phẩm khác