text link
Thiết bị thử kéo và xoắn dây điện JK-6319/Abrupt Pull and Rotation Tester JK-6319

Thiết bị thử kéo và xoắn dây điện JK-6319/Abrupt Pull and Rotation Tester JK-6319

Liên hệ

Mô tả

JK-6319 Thiết bị thử kéo và xoắn dây điện (Abrupt Pull & Rotation Tester)

This tester is specialized in testing abrupt/rotary pull strength between the blades and conductor.Fix the blades to the plug fixture and tie the cord to the grip with striped conductors outside on whick it can also execute the current test independently./Thiết bị chuyên dùng kiểm tra cường độ liên kết của giác cắm và dây dẫn, và cường dộ đột ngột chịu kéo của dây. Cố định giác cắm trên ổ cắm, phần đuôi kết nối với thanh búa, có thể thử nghiệm kéo đột ngột.  Sau đó treo quả cân, tiến hành thử nghiệm xoắn và điện.


Số lượng mẫu thử : 6(bộ)/Specimen volume 6 sets

Quả cân kéo: 2.5 lb×6/Abrupt pull weight:2.5 lb×6

Quả cân xoắn: 3 lb×6/Rotation Weight:3 lb×6

Quả cân tải: 15 lb×6/Load weight:15 lb×6

Dòng điện: 40A/12V/Load weight: 40A/12V

Bộ đếm: 6 chữ số/Counter 6 digital

Kích thước (W×D×H): 115×45×138cm/Dimension(WxDxH)115×45×138cm

Trọng lượng: 180kg/Weight: 180kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 5A/ Power: 1∮, AC 220V, 5A

 

Sản phẩm khác