Thiết bị thử kéo và xoắn dây điện JK-6319

Thiết bị thử kéo và xoắn dây điện JK-6319

Liên hệ

Mô tả

JK-6319 Thiết bị thử kéo và xoắn dây điện (Abrupt Pull & Rotation Tester)

Thiết bị chuyên dùng kiểm tra cường độ liên kết của giác cắm và dây dẫn, và cường dộ đột ngột chịu kéo của dây. Cố định giác cắm trên ổ cắm, phần đuôi kết nối với thanh búa, có thể thử nghiệm kéo đột ngột.  Sau đó treo quả cân, tiến hành thử nghiệm xoắn và điện.


Số lượng mẫu thử : 6(bộ)

Quả cân kéo: 2.5 lb×6

Quả cân xoắn: 3 lb×6

Quả cân tải: 15 lb×6

Dòng điện: 40A/12V

Bộ đếm: 6 chữ số

Kích thước (W×D×H): 115×45×138cm

Trọng lượng: 180kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 5A

 

Sản phẩm khác