text link
Thiết bi thử gót giày JK-6003-CF/Heel Fatigue Tester JK-6003-CF

Thiết bi thử gót giày JK-6003-CF/Heel Fatigue Tester JK-6003-CF

Liên hệ

Mô tả

JK-6003-CF Thiết bị thử gót giày (Heel Fatigue Tester)

This tester is used to determine the resistance of medium and high heels of lasies's shoes under repeated small impacts to the hell tip.A heel is subject to bolws of specified energy,delivered by a pendulum under a specified frequency.Testing continues until failure of the heel takes place or satisfactory fatigue resistance is achieved./Thiết bị này được sản xuất để kiểm tra khả năng chịu va đập của giày gót trung và giày cao gót của phụ nữ. Dưới lực và tần số nhất định, con lắc liên tục va chạm gót cho đến khi gót bị nứt, để tìm hiểu chỉ số chịu đựng khi va đâp liên tục, đánh giá chất lượng bền của gót giày.

Công suất: 0~18.3J (13.5ft-lb)/Capacity 0~18.3J (13.5ft-lb)

Giá trị đọc nhỏ nhất: 0.68J (0.5ft-lb)/Minium Reading:0.68J (0.5ft-lb)

Chiều ngang giữ moment của con lắc: 17.3N~m(12.7ft-lb )/Horizontally holding moment of Pendulum:17.3N~m(12.7ft-lb )

Phạm vi điều chỉnh của bệ giữ mẫu: Cao (H) ~25mm, góc 0~45o  

Adjustable range of base clamp:Height ~25mm,angle 0~45o

Kích thước: 65 ×41×115cm/Dimension(WxDxH)65 ×41×115cm

Trọng lượng: 100kg/Weight 100kg

Sản phẩm khác