text link
Thiết bị thử vật liệu chịu nhiệt JK-6019/Shoe Material Heat Resistance Tester JK-6019

Thiết bị thử vật liệu chịu nhiệt JK-6019/Shoe Material Heat Resistance Tester JK-6019

Liên hệ

Mô tả

JK-6019 Thiết bị thử vật liệu chịu nhiệtThis tester is used for determine the ability of the shoe materials(upper,lining and soiling materials) to withstand the heat due to shoemaking operation such as embossing,crimping,toe and seat flanging,hot blasting..etc.Place the specimen in contact with a hot metal surface under a constant pressure for a short fixed period of time to assess visually if there is any damage to its surface./Thiết bị dùng để thử khả năng chịu nhiệt của vật liệu giày. Đặt mẫu tiếp xúc với nguồn nhiệt(tấm kim loại điều nhiệt) dưới một áp suất cố định trong khoảng 60 giây, quan sát tình trạng hư hại ở bề mặt mẫu, như mềm, tan chảy, nứt, căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá mẫu có đạt điều kiện không.

Nhiệt độ thử nghiệm: 100~300oC/ Test temp:100~300oC

Đường kính bệ hiệu chuẩn: 40 mm/Dia of selft-calibration Plate :40mm

Tải: 1326 ± 50 g/Load 1326 ± 50 g

Áp suất thử nghiệm: 20 ± 2 kpa/Test pressure : 20 ± 2 kpa

Kích thước (W×D×H): 30×20×33 cm/Dimension(W×D×H): 30×20×33 cm

Trọng lượng: 14 kg/Weight 14 kg


Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power 1∮, AC 220V, 3A

Sản phẩm khác