text link
Thiết bị thử độ thấm nước Spray Tester JK-6015-W/Spray Tester JK-6015-W

Thiết bị thử độ thấm nước Spray Tester JK-6015-W/Spray Tester JK-6015-W

Liên hệ

Mô tả

JK-6015-W Thiết bị thử độ thấm nước Spray Tester


It is suitable for all kinds of water-proof cloth,raincoat cloth,umbralla clot ect.Textile and fibre cloth.To fix specimen on round frame for avoid being wrinkled.Set specimen on testing stand in 45 degrees slope.Pour 250cc water into flass funnel for dipping on specimen,it may take 25-30sec.To test three times(to adopt average value of integer)for observing the absorption degree,realizing the water proof degree of surface/Thiết bị đo lường phù hợp cho tất cả các loại vải bạt, vải dù, vải sợi. Cố định mẫu thử vào khung hình tròn, để không có nếp nhăn, để nghiêng 45 độ, lấy 250cc nước đổ vào một cái phễu thủy tinh để làm cho nó nhỏ giọt trên mẫu thử, thời gian cần thiết khoảng 25-30 giây, thử nghiệm ba lần (giá trị trung bình của số chẵn) quan sát mức độ ướt, tham khảo tiêu chuẩn đánh giá, để tìm hiểu mức độ chống thấm nước của bề mặt.

Mẫu: 18×18 cm/Specimen: 18×18 cm

Khung cố định mẫu: Ø152 mm/Specimen Frame: Ø152 mm

Độ nghiêng của mẫu: 45 °/ Slope of specimen:45 °

Số lỗ trên phiễu nhỏ nước: 19 lỗ, Ø 0.88mm/Hole of nozzie: 19 hole,Ø 0.88mm

Khoảng cách giữa phễu nước và mẫu: 152mm/Space between nozzie and specimen 152mm

Kích thước (W×D×H) : 27×33×66 cm/Dimension(W×D×H) : 27×33×66 cm

Trọng lượng: 14 kg/Weight 14kg

Sản phẩm khác