text link
Thiết bị thử độ nén đàn hồi JK-6362/Foam Rubber Reciprocating Compression Tester JK-6362

Thiết bị thử độ nén đàn hồi JK-6362/Foam Rubber Reciprocating Compression Tester JK-6362

Liên hệ

Mô tả

JK-6362 Thiết bị thử độ nén đàn hồi
               Foam Rubber Reciprocating Compression Tester

This machine is designed for determining the deformation set of foam plastics.The deformation set is calculated when the specimen is repeatedly compressed and have been placed for a given time.Users can set the number of tests,and it will stop automatically when the number of tests has been reached/Thiết bị để kiểm tra độ biến dạng vĩnh viễn của mút xốp. Sau khi nén mẫu lặp đi lặp lại với mức độ phục hồi trong thời gian quy định, tính toán độ biến dạng vĩnh viễn. Người dùng có thể tự thiết lập số lần thử nghiệm, tự động dừng khi đạt đến số lần đã thiết lập.


Tốc độ nén: 60cpm/Compression speed:60cpm

Lộ trình: 0~50 mm (điều chỉnh)/Stroke  0~50 mm (điều chỉnh)

Diện tích tấm ép: 30×30 cm/Platen area 30×30 cm

Bộ đếm: LCD, 0~999,999/Counter LCD, 0~999,999

Kích thước (W×D×H): 60×40×75cm/Dimension(W×D×H): 60×40×75cm

Trọng lượng: 90 kg/Weight 90 kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 5A/Power: 1∮, AC 220V, 5A

Sản phẩm khác