text link
Thiết bị thử độ biến vàng JK-6015-UB/Discoloration Meter JK-6015-UB

Thiết bị thử độ biến vàng JK-6015-UB/Discoloration Meter JK-6015-UB

Liên hệ

Mô tả

JK-6015-UB Thiết bị thử độ biến vàng
                     Discoloration Meter

This machine is designed for determining the discoloration of white or light color upper materials or sole materials exposed to light with a specified wavelengh.Due to light color and white materials or products are easy to change their colors,so test is made under differents lights based on this principle/Thiết bị này phù hợp để thử nghiệm mức độ kháng vàng của mặt giày trắng hoặc màu sáng dưới bức xạ ánh sáng tại một bước sóng cụ thể. Theo nguyên tắc vật liệu màu trắng và màu sáng dễ bị biến vàng, mô phỏng các hiệu ứng ánh sáng khác nhau để tiến hành thử nghiệm.

Nguồn sáng: Đèn UV 2 cây/Light source: UV lamp 2pcs 

Công suất: 15W/Power:15W

Bộ đếm: LED, 0~999 HR/Timer: LED, 0~999 HR

Kích thước trong: 50×30×35 cm/Interior 50×30×35 cm

Kích thước ngoài: 61×30×35cm/Dimension(WxDxH)61×30×35cm 

Trọng lượng 20kg/Weight 20kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 1A/ Power 1, AC 220V, 1A

Sản phẩm khác