text link
Thiết bị thử độ bền mỏi của miếng thép lót giày JK-6502/Shoe steel shank Fatigue-Resistance Tester JK-6502

Thiết bị thử độ bền mỏi của miếng thép lót giày JK-6502/Shoe steel shank Fatigue-Resistance Tester JK-6502

Liên hệ

Mô tả

JK-6502 Thiết bị thử độ bền mỏi của miếng thép lót giày
(Shoe Steel Shank Fatigue-Resistance Tester)

This machine is designed for the resistance of shoe shanks to fatigue.The test is made by repeatedly bending the specimen.It will stop automatically when the predetermined number of tests has been reached or the specimen breaks/Thiết bị này thích hợp để thử nghiệm độ bền mỏi của miếng lót bằng thép trong đế giày. Thử nghiệm bằng cách dùng lực uốn cong mẫu liên tục. Khi đạt đến số lần thiết lập hoặc vật mẫu bị đứt gẫy, máy tự động dừng.

Tốc độ thử nghiệm: 4r/s/Test speed 4r/s

Khoảng cách giữa kẹp trên và kẹp dưới: 70±2mm/Spacing:70±2mm

Tải: 49 ± 2 N/Load:49 ± 2 N

Lực giữ: 4900 ± 50 N/ Holding force: 4900 ± 50 N

Bộ đếm: LCD, 0~99,999,999/Counter:  LCD, 0~99,999,999

Trọng lượng: 30 kg/Weight 30kg

Nguồn điện: 1, 220V, 50/60Hz, 3A/Power :1∮, 220V, 50/60Hz, 3A

Sản phẩm khác