text link
Thiết bị thử độ bền màu giặt JK-6021/ Standard Launder Tester JK-6021

Thiết bị thử độ bền màu giặt JK-6021/ Standard Launder Tester JK-6021

Liên hệ

Mô tả

JK-6021 Thiết bị thử độ bền màu giặt

To put specimen of drying articies,testing liquid steel ball into testing cup,running acordingly to specified temperature,time,when washing,drying,comparing with grey scale thus can appraise specimen washing firmness,the test of wash-endurance of organic solvent can be excuted either.IT can automatically adjust temperature,timing and bell-ring,the invariable temperature tank is euipped,pre-heating testing cup to testing temperature./Mẫu thử vải nhuộm, dung dịch thử và bi thép đặt trong cốc thủy tinh, dưới một nhiệt độ xác định trước sau một khoảng thời gian hoạt động, giặt, vắt và sấy khô. Và sau đó đối chiếu với thẻ xám để đánh giá độ bền màu giặt của mẫu. Cũng có thể làm các thử nghiệm bền giặt với dung môi hữu cơ. Thiết bị tự động điều chỉnh nhiệt độ, thời gian, báo động, và thiết lập một bồn nước điều nhiệt, có thể làm nóng ly thử đến nhiệt độ thử nghiệm.


Mẫu: 10×5 cm/Specimen: 10×5 cm

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng ~100C/Temp:room temp 100C

Tốc độ xoay: 40±2 r/min/Rotating  40±2 r/min

Ly thử: /Test cup

-           Ø 75±5mm, H 125±10mm, dung tích 550±50 cc

-           Ø 90±5 mm, H 200±10 mm, dung tích 1200±50 cc

Bi thép: Ø 6 mm/Steel ball Ø 6 mm

Dung dịch thử xà phòng: 5g/l/Soap liquid:5g/l

Bộ đếm: 0~60 phút/Timer:0~60 phút

Kích thước (W×D×H): 120×65×127cm

Trọng lượng: 182 kg/Weight 182kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 50Hz/Power 1∮, AC 220V, 50Hz

Sản phẩm khác