text link
Thiết bị thử độ bền cần kéo hành lý JK-6161/ Luggage Bar Fatigue Tester JK-6161

Thiết bị thử độ bền cần kéo hành lý JK-6161/ Luggage Bar Fatigue Tester JK-6161

Liên hệ

Mô tả

JK-6161 Thiết bị thử độ bền cần kéo hành lý Luggage Bar Fatigue Tester

This machine which is designed to determine the fatigue resistance of handle and lock button,is applicable to luggage with handle/Thiết bị được sử dụng để kiểm tra xe độ bền mỏi của của cần kéo hành lý và độ bền mỏi đàn hồi của các nút khóa trên cần kéo đẩy hành lý, gồm 2 loại cần kéo là cần kéo đơn và cần kéo đôi.

Lộ trình: 20~100cm tùy chỉnh/Stroke :20~100cm (adjustable)


Vị trí thử: 4 điểm cảm ứng/Test position: 4-point sensing position


Tốc độ kéo: 0~30cm/sec/Tensile speed :0~30cm/sec

Độ cao mẫu: cao nhất 200cm/Sample height:max 200cm 

Tự động dừng: 1~999, 999/Auto stop:1~999, 999

Động lực thử: xi lanh khí nén/Drive device: Pneumatic cylinder

Áp suất thử: 5-8kg/cm2/Working Pressure: 5-8kg/cm2

Kích thước (WxDxH):130x130x227cm/Dimension(WxDxH):130x130x227cm

Trọng lượng: 150kg/Weight:150 kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 50Hz/Power 1, AC 220V, 50Hz

Sản phẩm khác