text link
Thiết bị thử biến dạng dây điện JK-6320/ Parallel Plate Plastometer JK-6320

Thiết bị thử biến dạng dây điện JK-6320/ Parallel Plate Plastometer JK-6320

Liên hệ

Mô tả

JK-6320 Thiết bị thử biến dạng dây điện (Parallel Plate Plastometer)

This machine is used for the heat deformation test of power cords.Put specimen into test chamber of this machine under a certain temperature for 30 minutes,then clamp specimen between two parallel plates,with the upper plates being subject to a constant load under the same temperature for 30minutes.Afterwards,the differential thickness before/after heating is divided by the thickness before heating and multiplied by % as unit,that is defromation rate./Mẫu đặt trong máy nung nóng trong 30 phút, kẹp cố định giữa 2 tấm ván song song, dưới sức tải và cùng một nhiệt độ trong 30 phút, lấy độ dày chênh lệch giữa trước và sau khi nung chia độ dày trước khi nung, đơn vi là %, gọi là tỷ lệ biến dạng.


Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng ~200oC/Room Temp ~200oC

Phương thức khống chế nhiệt độ: PID+SCR/Temp control :PID+SCR

Quả cân: 50, 100, 200, 500, 1000g×3 bộ/Load:  50, 100, 200, 500, 1000g×3

Đo độ dày: 0.01~10mm×3 bộ/Thickness gauge:0.01~10mm×3

Kích thước (W×D×H): 122×58×175cm/Dimension:(W×D×H): 122×58×175cm

Trọng lượng: 150kg/Weight 150kg

Nguồn điện: 1, 220V, 7A/Power 1∮, 220V,7A

Sản phẩm khác