text link
Thiết bị kiểm tra độ bền ghế JK-617A/Office Chair Frame Strength JK-617A

Thiết bị kiểm tra độ bền ghế JK-617A/Office Chair Frame Strength JK-617A

Liên hệ

Mô tả

JK-617A Thiết bị kiểm tra độ bền ghế Office Chair Frame Strength Tester

By applying a certain load onto the armrest of chair,inspect if the whole chair gets any damages on its the structure/Thiết bị này thích hợp để kiểm tra ghế có tay vịn, thông qua việc tác động lên ghế một lực nhất định theo một hướng, kiểm tra tổng thể mức độ hư hại ghế.

Công suất: 50, 100, 200, 500 kg tùy chọn/Capacity : 50, 100, 200, 500 kg Adjustable


Phương thức hiển thịHMI+PLC/Display device: HMI+PLC


Đặc tính:

     1)     Nhiều chức năng, có thể thực hiện nhiều loại thử nghiệm

     2)     Thanh ngang và thanh dọc có thể di chuyển, thích hợp các loại yêu cầu thử nghiệm

     3)     Kết cấu khung giàn, bệ thử nghiệm bằng thép không gỉ.

     4)     4 nhóm xi lanh lớn, có thể tự vận hành hoặc kết hợp.

  Feature:

1) Multifunction,can realize various test pruposes

2)Beam and vertical rod can move,so can meet various test requiments

3)Frame structure,and test platform of stainless steel

4)Max,4 groups of cylinders,and can work individually or all together.

Sản phẩm khác