text link
Thiết bị kiểm tra cường độ xé JK-6052/Elmendorf Tearing Strength Tester JK-6052

Thiết bị kiểm tra cường độ xé JK-6052/Elmendorf Tearing Strength Tester JK-6052

Liên hệ

Mô tả

This machine is designed for determining the tearing resistance of the paperboards,and is also applicable to determining the tearing resistance of the corrugating medium.Based on the energy conservation rule,the gravity center of the sector is raised to a given height.The sector is then released to tear the notched specimen apart.The force to tear the specimen can be read from the value indicated by the point on the dial./Thiết bị được sử dụng để xác định cường độ xé trong của nhiều loại giấy. Theo thiết kế nguyên tắc bảo tồn năng lượng, trọng tâm của hình cánh cung nâng lên đến độ cao nhất định sau đó thả ra, xé rách mẫu (đã có vết rạch), căn cứ theo kim chỉ giá trị trên vạch chia đọc ra giá trị lực xé cần thiết.

Kẹp: Rộng 25mm   Sâu 15.9 ± 0.1mm/Grip Width 25mm,Depth :15.9 ± 0.1mm

Khoảng cách giữa 2 kẹp: 2.8mm/Distance between clamps: 2.8mm

Kích thước mẫu: 63×50mm/Size of specimen: 63x50mm

Chiều dài vết rạch: 20mm/Length of notch: 20mm

Chiều dài vết rách: 43mm/Residual tearing lenght:43mm

Khả năng: 0~100g/Capacity:0~100kg

Kích thước(W×D×H): 50×25×37cm/Dimension(WxDxH)50×25×37cm

Trọng lượng: 20kg/ Weight: 20kg

Sản phẩm khác