text link
Thiết bị kiểm tra cường độ bóc tách lớp JK-6051/Internal Bond Impact Tester JK-6051

Thiết bị kiểm tra cường độ bóc tách lớp JK-6051/Internal Bond Impact Tester JK-6051

Liên hệ

Mô tả

This machine is mainly used for determining the peeling strength of corrugated boards. After being impacted at a given angle and weight,the energy absorted by the specimen and the peeling strength ofthe specimen are determined.The energy absorted can be read from the scale./Thiết bị này được sử dụng chủ yếu để xác định cường độ bóc tách giữa các lớp sóng của giấy carton. Mẫu sau khi bị va chạm dưới một trọng lượng nhất định, một góc độ nhất định, hấp thu  năng lượng, và sức mạnh bóc tách được xác định. Giá trị hấp thụ được đọc trên bảng chia vạch.

Số lượng mẫu: 5 bộ/Sampling 5 sets

Công suất: 0~0.25 ft-Lb, 0~0.50 ft-Lb/Capacity:0~0.25 ft-Lb, 0~0.50 ft-Lb

Giá trị đọc nhỏ nhất: 0.005 ft-Lb/Min.reading: 0,005 ft-Lb

Góc: 90°/Impact angle: 90°

Đường kính đầu đục: 8 mm/Diameter of impact head : 8mm

Chênh lệch áp lực: 10%/Pressure tolerance : 10%

Áp lực tấm đệm: 50, 100, 150, 200psi/Pressure of spacer:50, 100, 150, 200psi

Kích thước (W×D×H): 70×32×62cm/Dimension(WxDxH)70×32×62cm

Trọng lượng: 90kg/Weight (approx) 90kg.

Sản phẩm khác