text link
Thiết bị đo ứng suất đàn hồi JK-6362-A/Foam Rubber hardness Tester

Thiết bị đo ứng suất đàn hồi JK-6362-A/Foam Rubber hardness Tester

Liên hệ

Mô tả

JK-6362-A Thiết bị đo ứng suất đàn hồi
                  Foam Rubber Hardness Tester

This machine is designed for determinng indentation hardness of solft foaming materials.Compress the specimen placed between upper and bottom compression plates.Then the specimen's area divided by load gives the compression hardness of the material.Thiết bị này phù hợp để kiểm tra độ cứng nén của các loại mút mềm. Mẫu đặt giữa tấm ép trên và dưới, tải trừ cho diện tích của tấm ép trên là độ cứng nén của vật liệu này.

Công suất: 200 kgf/Capacity:200 kgf


Tốc độ thử nghiệm: 5~100 mm/min điều chỉnh/Test speed:5~100 mm/min(adjustable)

Hiển thị: Màn hình LED/Indicator:LED

Tải chính xác: ±1%/Load accuracy:±1%

Độ phân tích: 1/50,000/Resolution:1/50,000

Kích thước (W×D×H): 75×65×95 cm/Dimension:(W×D×H): 75×65×95 cm

Trọng lượng: 130 kg/Weight 130kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 5A/Power 1∮, AC 220V, 5A


Sản phẩm khác