text link
Thiết bị đo độ mềm da JK-303/Leather Softness Tester Jk-303

Thiết bị đo độ mềm da JK-303/Leather Softness Tester Jk-303

Liên hệ

Mô tả

JK-303 Thiết bị đo độ mềm da (Leather Softness Tester)

This machine is designed based on IULTCS.IUP/36. It is characterized by accuracy,beautiful apperance,simple operation,easy maintenance and convenient portability.This tester is used to ensure that the leathers in the same pack are of a similar solftness or assess that the solftness of every part of single leather is uniform/Thiết bị này được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn IULTCS.IUP/36, chính xác, đẹp, dễ thao tác, dễ bảo dưỡng, và dễ mang theo. Chuyên dùng để kiểm tra da của giày dép, nội thất, quần áo. Để kiểm tra thử vải da trong một lô hàng có đủ độ mềm không, hoặc kiểm tra độ mềm khác nhau giữa các vị trị trên áo da.  


Đường kính: 35mm, 25mm, 20mm tùy chọn/ Test diameter:35mm, 25mm, 20mm (adjustable)

 Tải: 530±10g or 500g/Load:530±10g or 500g

Vòng đo: 0.1~10mm /Dial:0.1~10mm(practice scale 0.1~10mm)
(Thực tế 0.1~7.6mm)

Kích thước (W×D×H): 50×10×25cm/Dimension(W×D×H)50×10×25cm

Trọng lượng: 5 kg/Weight 5kg

Sản phẩm khác