text link
Thiết bị đo độ biến dạng và độ nén JK-6362-B/Compression Deformation Tester JK-6362-B

Thiết bị đo độ biến dạng và độ nén JK-6362-B/Compression Deformation Tester JK-6362-B

Liên hệ

Mô tả

JK-6362-B Thiết bị đo độ biến dạng và độ nén

This machine is designed for measuring the deformation of vulcanized rubber and thermoplastic rubber after being compressed at a specified compression ratio and under different temperatures.It is equiped with different spacer rings and locking devices to meet different test thicknesses and slippage resistance./Thiết bị này thích hợp để thử nghiệm mức độ biến dạng của cao su lưu hóa, cao su nhiệt dẻo ở nhiệt độ khác nhau dưới tỷ lệ nén nhất định. Được trang bị các vòng đệm có thông số kỹ thuật khác nhau và các thiết bị khóa, để đáp ứng các thử nghiệm độ dày khác nhau và chức năng chống trượt.Mẫu thử:/Specime
  -  Cao su Ø28.68,12.7mm (D);-Rubber Ø28.68,12.7mm (D)
  -  Mút xốp 50 × 50 × 25 mm;-Foam plastic 0 × 50 × 25 mm

Kích thước ván ép: 20×12 cm/ Platen area:20×12 cm

Tỷ lệ nén: 50%, 70%, 90%/Compress ratio:50%, 70%, 90%

Kích thước (W×D×H): 20×12×10 cm/Dimension (W×D×H): 20×12×10 cm

Trọng lượng: 10 kg/Weight 10kg

Sản phẩm khác