text link
Thiết bị gập thử nghiệm đế giày JK-6001-E/Whole sole flexing tester JK-6001-E

Thiết bị gập thử nghiệm đế giày JK-6001-E/Whole sole flexing tester JK-6001-E

Liên hệ

Mô tả

Thiết bị gập thử nghiệm đế giày JK-6001-E Whole Sole Flexin Tester

this machine is designed for flexing soles repeatedly. The specimen is mounted between two clamps and let the flexing axle pass through the cut on the specimen.When testing,the specimen is flexed at a specified angle for a given number,and then the length of cut growth is measured.This machine has the returning function so it is convenience and time saving./Thiết bị thích hợp thử nghiệm uốn gập cho đế giày. Khi thử nghiệm để mẫu thử cố định giữa 2 bộ kẹp, đặt đế có vết cắt qua trục uốn cong, sau một vài lần uốn gập với cùng một góc độ, kiểm tra độ rộng thêm của miệng vết cắt. Có chức năng quay về vị trí cũ, tiết kiệm thời gian.


 Tốc độ: 135~150cpm/ Speed 135~150cpm

Góc uốn gập: 90±2°/Flexing angle:90±2°

Mẫu thử: 3 mẫu cùng lúc/Sampling 3

Bộ đếm: LCD, 0~99,999,999/Counter: LCD,0~99,999,999

Kích thước (W×D×H):100X40X55cm/Dimension(W×D×H):100X40X55cm

Trọng lượng: 172 kg/Weight 172 kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 50Hz, 3A/Power 1∮, AC 220V, 50Hz, 3A

Sản phẩm khác