text link
Thiết bị thử nghiệm độ nén của thùng JK-5000A/Servo Control Container Compression Tester JK-5000A

Thiết bị thử nghiệm độ nén của thùng JK-5000A/Servo Control Container Compression Tester JK-5000A

Liên hệ

Mô tả

It's used for measuring the resistance of cartons,containers,etc to sompression. It uses the dynamic pressure-holding technology to simulate the stacking test so as to know the resistance of packing materials to compression during transporting and stacking. it employs the load cell as the sensing device,and displays the resistance values directly via computer/Thiết bị sử dụng kiểm tra cường độ chịu nén của cấu trúc đóng gói hộp, thùng chứa, vv, sử dụng công nghệ áp lực nắm giữ năng động, mô phỏng xếp thử nghiệm để hiểu được khả năng chịu ép của những sản phẩm đóng gói trong quá trình vận chuyển, bốc xếp. Sử dụng cảm biến Load Cell, thông qua máy tính phân tích giá trị sức ép và hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Thông số kỹ thuật

Công suất (tùy chọn): 20, 50, 100 kN/Capacity (opyional) : 20,50,100 kN     

Đơn vị (chuyển đổi): Kgf, lbf, N, kN, kPa, Mpa/Unit(switchable):Kgf,Lbf,N,kN,kPa,Mpa.

Độ phân tích tải trọng: 1/200,000/Load resolution : 1/200,000

Tải trọng chính xác: trong khoảng±0.5%/Load accuracy:±0.5%

Không gian nén (L×W×H): 850x850x1000mm hoặc tùy chọn/Test space (LxWxH):850x850x1000mm or specified

Tốc độ nén: 0.001~200mm/min (điều chỉnh)/Speed compression: 0,001~200mm/min (adjustable)

Mô tơ: Môtơ servo AC/Motor AC Servo motor

Kích thước: 160x85x160 cm/Dimension:160x85x160 cm

Trọng lượng: 638 kg/Weight(approx): 638 kg

Nguồn điện: 3, AC220V, 15A 3, AC380V, 12A/Power: 3∮, AC220V, 15A 3∮, AC380V, 12A

Xem thêm các thiết bị khác dành cho bao bì

Sản phẩm khác