text link
Thiết bị thử nghiệm mài mòn MARTINDALE JK-6012-M4/MARTINDALE Abrasion Tester JK-6012-M4

Thiết bị thử nghiệm mài mòn MARTINDALE JK-6012-M4/MARTINDALE Abrasion Tester JK-6012-M4

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-M4 Thiết bị thử nghiệm mài mòn MARTINDALE Abrasion Tester

This machine is ideal for determining the abrasion resistance of upper,lining,socking and similar types of shoe materials,particularly those made of farbic.The specimen are capably tested for dour pieces per time and are rubbed over the brasive in all directions in a complex,repetitve pattern(a lissajous figure) and the same time,the hold rotates./Thiết bị thử nghiệm độ mài mòn của vải dệt, vải giày, và bề mặt vải tương tự, vv, có thể đồng thời kiểm tra bốn mẫu, khi thử nghiệm đầu ma sát di chuyển theo nhiều hướng biến hóa thành hình (Lissajous), lặp đi lặp lại theo số lần ma sát quy định, đo lường độ đạc tính mài mòn.

Mẫu: 4 bộ/Sample 4 set

Tải: 595g, 795g/Load 595g,795g

Tốc độ: 47.5±5 cpm 16 giây tạo thành 1 hình Lissajous/Speed 47.5±5 cpm 16 Lissajous

Bộ đếm: LCD, 0~99,999,999/Counter:0~99,999,999

Kích thước (W×D×H): 60×60×35cm/DimensionKích thước (W×D×H): 60×60×35cm

Trọng lượng: 67 kg/Weight 67 Kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power 1∮, AC 220V, 3A

 

Sản phẩm khác