text link
Thiết bị đo độ bền màu ma sát vải JK-6012-B2/Crock Meter JK-6012-B2

Thiết bị đo độ bền màu ma sát vải JK-6012-B2/Crock Meter JK-6012-B2

Liên hệ

Mô tả

This machine is designed to test the discoloured extent for the dyed textile or dyed leather by abration method.At first,coat abrasive hammer with dry or wet white cotton cloth then drive it to repeatedly abrade the specimen clamped on testing table for ten times within 10 seconds to examine grade of colour-dyeing firmness/Thiết bị dùng để thử nghiệm trình trạng phai màu nhuộm của vải dệt, vải da khi ma sát. Cách thử dùng vải cotton trắng khô hoặc ẩm bọc lấy đầu ma sát, sau đó ma sát nhiều lần với mẫu trên bệ, có thể đánh giá mức độ bền màu của màu nhuộm.

Tải: 9N/Load 9N

Tốc độ ma sát: 60 cpm/Rubbing speed : 60 cpm

Lộ trình ma sát: 104±3 mm/Rubbing Stroke: 104±3 mm

Bộ đếm: LCD, 0~99,999,999/Counter : 0~99,999,999

Kích thước (W×D×H): 56×55×37cm/Dimension(W×D×H): 56×55×37cm

Trọng lượng: 47kg/Weight 47 Kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power 1, AC 220V, 3A


Sản phẩm khác