text link
Thiết bị thử độ độ bền ma sát vải JK-6012-RUB/Rub Color Fastness Tester JK-6012-RUB

Thiết bị thử độ độ bền ma sát vải JK-6012-RUB/Rub Color Fastness Tester JK-6012-RUB

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-RUB Thiết bị thử độ độ bền ma sát vải


This machine is designed for determining the damage and color transfer of matrials such as upper materials,leather,plastics and textiles.There are 5 test methods such as dry,wet,perspiration,alchohol and organic solution.The specimen is assessed against the gray scale after rubbing against the rotating wool felt. this machine has the memory function,and can save the current data even if power cut or stop occurs./Thiết bị thích hợp để làm thử nghiệm đánh giá độ phai màu và độ hư hại sau khi bị ma sát.của vật liệu mặt giày, da, nhựa, vải dệt và các vật liệu có màu khác. Có 5 chế độ thử nghiệm khác nhau khô, ẩm, mồ hôi, rượu, các dung môi hữu cơ. Ma sát mẫu với len nỉ, sau  đó đánh giá bằng cách đối chiếu với thẻ xám. Có chức năng ghi nhớ và có thể lưu trữ dữ liệu khi mất điện hoặc tắt máy đột ngột.

Mẫu thử: 60x60mm hoặc đường kính Ø60mm/Specimen:60x60mm or dia Ø60mm

Tốc độ thử nghiệm: 149±4.8 cpm/Test speed:149±4.8 cpm

Tải: 7.1±0.2N hoặc 24.5±0.5N/Load:7.1±0.2N or  24.5±0.5N

Kích thước (W×D×H): 26×38×49 cm/Dimension((W×D×H): 26×38×49 cm

Trọng lượng: 35kg/Weight 35kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power 1∮, AC 220V, 3A

Sản phẩm khác