text link
Thiết bị thử độ co giãn da JK-6008-R12/Bally Leathers Flexing Tester JK-6008-R12

Thiết bị thử độ co giãn da JK-6008-R12/Bally Leathers Flexing Tester JK-6008-R12

Liên hệ

Mô tả

JK-6008-R12 Thiết bị thử độ co giãn da Bally Leather Flexing Tester

This machine is designed for determining the resistance of materials such as leather,fabric to flex.The flexing resistance is determined after the specimen is flexed for a specified time.It has a memory function and can test more than one specimen at a time.Custom-made number of specimens for tests is also available/Thiết bị thích hợp thử độ co giãn của da, vật liệu vải. Thông qua mức độ hư hại của mẫu sau khi bị xoắn nhiều lần, xác định độ co giãn. Có chức năng ghi nhớ, có thể thử đồng thời nhiều bộ mẫu, có thể căn cứ yêu cầu khách hàng thiết kế số bộ mẫu thử.

Số lượng thử: 12/Test quanity:12 sets

Tốc độ: 100±5/ lần/giây/Speed: 100±5 /min

Góc: 22.5°±0.5°/Angle  22.5°±0.5°

Bộ đếm: LCD, 0~999,999/Counter :LCD:0~999,999

Kích thước (W×D×H): 78×45×36cm/Dimension(W×D×H): 78×45×36cm

Trọng lượng: 78 kg/Weight:78 kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power 1∮, AC 220V, 3A


 

Sản phẩm khác