text link
Thiết bị thử nghiệm đàn hồi JK-6013-2/Rebound Resilience Tester JK-6013-2

Thiết bị thử nghiệm đàn hồi JK-6013-2/Rebound Resilience Tester JK-6013-2

Liên hệ

Mô tả

JK-6013-2 Thiết bị thử nghiệm đàn hồi Rebound Resilience Tester

It;s used to test the bouncing flexibility of vulcanizad rubber.Move iron bar,set pointer at position of scale 100 degree then have iron bar drop off freely. When the 4th beating is read,the height of bouncing is namely the boucing flexibility rate of the said specimen/Thiết bị thích hợp để thử nghiêm độ đàn hồi của cao su lưu hóa. Phương pháp kiểm tra là để di chuyển các thanh sắt sao cho kim ở vị trí 100, sau đó để thanh sắt rơi tự do, ghi chép độ cao nảy lên sau lần thứ tư va đập, đó là giá trị tỷ lệ đàn hồi của vật thử.

Chiều dài thước chia vạch ngang: 625(L), 200(R)mm/Scale horizontal length:625(L), 200(R)mm

Chiều dài thước chia vạch dọc: 100 mm (chia thành 100 phần)/Scale vertical height:100 mm

Độ cao rơi: 100 mm (chiều dọc)/drop height 100 mm

Chiều dài dây treo: 2000mm/Hanging wire length:2000mm

Kích thước (W×D×H): 117×92×275 cm/Dimension(W×D×H): 117×92×275 cm

Trọng lượng: 70 kg/Weight 70kg

Sản phẩm khác