text link
Máy thử nghiệm độ bền da JK-6012-I/IULTCS Rub Fastness Tester JK-6012-I

Máy thử nghiệm độ bền da JK-6012-I/IULTCS Rub Fastness Tester JK-6012-I

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-I Thiết bị đo độ bền màu ma sát IULTCS Rub Fastness Tester

This machine is designed for determining the colorfastness of leather,plastics and textile materials.THe colorfastness is assessed by checking change in color of the specimen and stain of the felt after rubbing the specimen.Both dry and wet tests can be made by this machine,which has the memory function./Thiết bị thích hợp để thử nghiệm độ bền màu ma sát của da, nhựa và vật liệu dệt. Sử dụng ma sát, kiểm tra mức độ phai màu của mẫu và độ lem màu của vải nỉ, để đánh giá mức độ bền màu của mẫu, có thể làm 2 loại thử nghiệm khô và ẩm, có chức năng ghi nhớ.

Lộ trình ma sát: 35~40mm/Abrasion stroke :35~40mm

Mẫu thử: 15x15mm/Specimen 15x15mm

Tải: 500g/ Load:500g

Bộ đếm:  LCD, 0~99, 999/Counter LCD 0~99, 999

Kích thước (W×D×H):  31×43×48 cm/Dimension(W×D×H):  31×43×48 cm

Trọng lượng: 31kg/Weight 31kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A/Power 1, AC 220V, 3A

Sản phẩm khác