Thiết bị thử nghiệm mài mòn khoen giày và dây giày JK-6012-X

Thiết bị thử nghiệm mài mòn khoen giày và dây giày JK-6012-X

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-X Thiết bị thử nghiệm mài mòn khoen giày và dây giày

Thiết bị thích hợp thử nghiệm khả năng chịu mài mòn của tất cả các loại dây giày và khoen giày. Dây giày xỏ qua khoen giày theo một góc độ đặc biệt, sau đó dây giày kéo qua lại liên tục dưới một tải tiêu chuẩn, để đạt đến mục đích kiểm tra khả năng chịu mòn của dây giày và khoen giày. Có thể thử nghiệm 4 bộ mẫu độc lập.


Nhóm: 4 nhóm

Quả cân: (250±3g) ×4 pcs

Bộ đếm: LCD, 0~99, 999, 999

Lộ trình nhỏ nhất: 35 ±2 mm

Tốc độ thử nghiệm: 100±5 cpm

Kích thước (W×D×H): 55×58×41cm

Trọng lượng: 60kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 3A

 

Sản phẩm khác