text link
Thiết bị đo độ bền ma sát vải JK-6012-B1/Crock Meter JK-6012-B1

Thiết bị đo độ bền ma sát vải JK-6012-B1/Crock Meter JK-6012-B1

Liên hệ

Mô tả

JK-6012-B1 Thiết bị đo độ bền ma sát vải (đầu đơn thủ công)

It's used to determine the discoloured extent for the dyed textile or dyed leather by abrasion method.At first,coat abrasive hammer with dry or wet white cotton cloth then drive it to repeatedly abrade the specimen clamped on testing table for 10 times with in 0 10 seconds to examine grade of color-dyeing firmness/.Thiết bị dùng để thử nghiệm trình trạng phai màu nhuộm của vải dệt, vải da khi ma sát. Cách thử dùng vải cotton trắng khô hoặc ẩm bọc lấy đầu ma sát, sau đo ma sát nhiều lần với mẫu trên bệ, có thể đánh giá mức độ bền màu của màu nhuộm.

Tải: 9N/Load 9N

Lộ trình ma sát: 104±3 mm/Rubbing Stroke: 104±3 mm

Tốc độ ma sát: 30cpm/ Rubbing speed: 30cpm

Bộ đếm: LCD, 0~9,999/Counter: LCD 0~9,999

Kích thước: 67× 15 × 25 cm/Dimension 67× 15 × 25 cm

Trọng lượng: 9 kg/Weight 9kg

Sản phẩm khác