text link
Máy thử độ bền kéo JK-602-E/Microcomputer Tensile Strength Tester JK-602-E

Máy thử độ bền kéo JK-602-E/Microcomputer Tensile Strength Tester JK-602-E

Liên hệ

Mô tả

This machine is designed for measuring the tensile stress,tensile strength,elongation,fracture length,tensile energy absorption,tensile index,and index oftensile energy absorption of paper.It is especially able to sense a small magnitude,and determine various relevant parameters(including wet strength value)of toilet paper/.Thiết bị này được thiết kế để đo ứng suất kéo, độ bền kéo, khả năng kéo giãn, chiều dài đứt gẫy sự hấp thụ năng lượng bền kéo, chỉ số bền kéo, chỉ số hấp thụ bền kéo, đặc biệt có thể cảm nhận được giá trị nhỏ, có khả năng thiết lập thông số thử nghiệm cho giấy vệ sinh (bao gồm cả giá trị cường độ ẩm).

Phạm vị đo: 0~30N (giấy vệ sinh), 0~100N, 0~300N, 0~500N, 0~1000N (tùy chọn)

Measurement range:0~30N(toilet paper),0~100N, 0~300N, 0~500N, 0~1000N(optional)

Tốc độ kéo: 1~399 mm/min (Có thể điều chỉnh)/Tensile speed :1~399 mm/min(adjustable)

Tốc độ quay về: 1~399 mm/min (Có thể điều chỉnh)/Return speed:1~399 mm/min(adjustable)

Độ dài mẫu: 180mm (180,150,100,90mm điều chỉnh tay)/Sample lenght:180mm (180,150,100,90mm adjustable)

Lực thử lớn nhất: 300N/Max test force:300N

Độ chính xác: ±1%/Accuracy:±1%

Kích thước (W×D×H): 81×31×20 cm/Dimension:(W×D×H): 81×31×20 cm

Trọng lượng: 29 kg/Weight :29kg

Nguồn điện: 1, AC220V±10,50 Hz/Power: 1∮, AC220V±10%,50 Hz

Sản phẩm khác