text link
Thiết bị thử da chống thấm nước JK-6010-W/MAESER Water Penetration Tester JK-6010-MW

Thiết bị thử da chống thấm nước JK-6010-W/MAESER Water Penetration Tester JK-6010-MW

Liên hệ

Mô tả

JK-6010-MW Thiết bị thử da chống thấm nước (MAESER Water Penetration Tester)

This machine is designed for the resistance of vamps to water permeation during flexing.The water permeability is determined by repeatedly flexing the specimen in water.4 sets of specimens can be tested once.It has the sensing alarm device.You can manually adjust the moving device to clamp specimen conveniently/Thiết bị này thích hợp cho việc xác định khả năng chống thấm nước của vật liệu da giày khi bị uốn cong. Uốn cong mẫu liên tục trong nước đo khả năng chống thấm nước. Có thể thử nghiệm cùng lúc 4 nhóm, có thiết bị báo động cảm biến, có thể điều chỉnh vị trí để dễ dàng kẹp giữ mẫu.

Số lượng thử: 4 bộ/Test quanity:4 sets

Tốc độ: 90±5cpm /Speed: 90±5cpm

Góc: 30±10°/Test angle:30±10°

Bộ đếm: LCD, 0~999,999/Counter:LCD, 0~999,999

Kích thước (W×D×H): 51×51×47cm/Dimension(W×D×H): 51×51×47cm

Trọng lượng: 60 kg/Weight 60kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 2A/Power 1∮, AC 220V, 2A

Sản phẩm khác