text link
PHS-3C Máy đo PH

PHS-3C Máy đo PH

Liên hệ

Mô tả

Phạm vi đo       pH: (0.00 ~ 14.00) pH    mV: (-1800 ~ 1800) mV

Độ phân giải     pH: 0.01pH   mV: 1mV

Độ chính xác       pH: ± 0.01pH ± 1bit   mV: ± 1mV ± 1bit

Trở kháng đầu vào: 1 × 1012Ω

Ổn định: ± 0.01pH ± 1bit/3h

Phạm vi bồi thường nhiệt độ: (0.0 ~ 60.0) ° C

Nhiệt độ của dung dịch đo: (5 ~ 60) ° C

Sản phẩm khác