text link
Máy đo lực kéo vạn năng JK-6000-10T/Servo System Universal Testing Machine Jk-10T

Máy đo lực kéo vạn năng JK-6000-10T/Servo System Universal Testing Machine Jk-10T

Liên hệ

Mô tả

JK-6000-10T Máy đo lực kéo vạn năng (Servo System Universal Testing Machine)

Capacity: 100kN/Công suất: 100 kN

 Unit:(switchable): kgf,lbf,N,kN,kPa,MPa/Đơn vị (chuyển đổi): kgf, lbf , N , kN, kPa, MPa

Load resolution: 1/200,000/Phân tích tải: 1/200,000

Load accuracy:±0.5%/  Độ chính xác tải: ±0. 5%

Stroke(excluding the grips): 1050/Hành trình (Không gồm kẹp cố định): 1050mm

Effective width: 570mm/Chiều rộng hiệu quả: 570mm

Test speed:0.001~500mm/min(selectable)Tốc độ thử nghiệm: 0.001~500mm/min(Thiết lập)

Test accuracy:±0.5% Độ chính xác tốc độ: ±0.5%

Stroke resolution: 0,00004/Phân tích chuyển dịch: 0.00004mm

Sample rate :200times/min/Tỷ lệ lấy mẫu: 200 times/sec.

Display device: Windows,computer software,windows operating system/Phương thức hiển thị: Máy tính sử dụng hệ thống điều khiển Windows,windows operating system 

 

Sản phẩm khác