text link
Máy đo lực kéo bằng hệ thống vi tính JK-6000A/ Computer Servo System Tensile Strength Tester JK-6000A

Máy đo lực kéo bằng hệ thống vi tính JK-6000A/ Computer Servo System Tensile Strength Tester JK-6000A

Liên hệ

Mô tả


JK-6000A Máy đo lực kéo hệ thống vi tính (Computer Servo System Tensile Strength Tester)

Capacity(optional):100,200,500N;1,2,5 kN/Công suất (tùy chọn): 100, 200, 500N; 1,2,5 kN

Unit(switchable):kgf,lbf,N,kN,kPa,MPa/Đơn vị (chuyển đổi): kgf, lbf , N , kN, kPa, MPa

Load resolution: 1/200.000/Phân tích tải: 1/200,000

Load accuracy:±0.5%/Độ chính xác tải: ±0.5%

Stroke(excluding the grips):1100mm/Lộ trình (gồm kẹp cố định): 1100mm

Effective width:410mm/Chiều rộng: 410mm

Test speed:0.001~1000mm/min(Selectable)/Tốc độ thử nghiệm: 0.001~1000mm/min
(tùy chọn thiết lập)

Test accuracy :± 0.5%Độ chính xác thử nghiệm: ±0.5%

Stroke resolution:0,00004mm/Lộ trình phân tích: 0.00004mm

Sample rate: 200 times/sec/Tỷ lệ lấy mẫu: 200 lần/giây.

Display device:Windows,Computer solftware,window operating system/Hiển thị:  máy tính sử dụng hệ thống Windows thao tác

Safety device: Mechanical and computer dua stroke protective systems/Thiết bị an toàn: Hệ thống phân phối kép cho máy và hệ điều khiển, để tránh vượt khỏi lộ trình định sẵn.

Sản phẩm khác