text link
Máy Dò Kim Loại   JK-6321-B1/ Microcomputer Needle Detecting Machine JK-6321-31

Máy Dò Kim Loại JK-6321-B1/ Microcomputer Needle Detecting Machine JK-6321-31

Liên hệ

Mô tả

本机是一种铁磁性金属感应仪器,用于检测夹杂或失落于原料或产品中的断针、铁丝等含铁的金属异物。灵敏度极高,当检测到铁类物品时,机器会自动报警,自动停止,输送带会自动返回。

This machine is a ferromagnetic metal detecting apparatus and is used for detecting items containing iron like broken needles and iron wires mixed or lost in raw materials or products.It has a very high sensivity,and will sound an alarm and stop working automatically,and the conveyor will return automatically when detecting iron items/ Là một thiết bị cám ứng kim loại từ trường, để phát hiện kim gẫy, dây sắt và các loại sắt kim loại khác trong nguyên liệu hoặc sản phẩm thô. Độ nhạy cao, khi phát hiện vật liệu kim loại màu, máy sẽ tự động báo động, tự động dừng, băng tải tự động trả lại.

检测窗口高度
Độ cao của khu vực kiểm tra:             
100,125,150,200 mm

Height of detecting window:

100,125,150,200mm

检测窗口宽度
Độ rộng của khu vực kiểm tra : 600 mm

Width of detecting window: 600mm

灵敏度Độ nhạy:
bi kích thướcφ0.8-1.5mm钢球

Sensivity:φ0.8-1.5mm steel ball

报警方式 :声光报警, 并自动停机
Phương thức báo động: âm thanh báo động,
tự động dừng.

Alarm mode: Sound-light alarm,and stop automatically

体积Kích thước (WxDxH):165×105×90cm 

Dimension(WxDxH):165x105x90cm

重量Trọng lượng: 175 kg

Weight: 175kg

电源 Nguồn điện: 1∮, AC Power 220V, 50Hz

Power:1∮, AC 220V, 50Hz

Sản phẩm khác