text link
Máy đánh bóng mẫu JK-6803/Sample Buffing Machine

Máy đánh bóng mẫu JK-6803/Sample Buffing Machine

Liên hệ

Mô tả

JK-6803 Máy đánh bóng mẫu

This machine will be able to grind the surface of the material and get the requried thickness of materials for testing. Operated by wrench,it could be adjusted to the position of up/down,left/right,back/forth,for triming/Máy dùng để đánh bóng mẫu, mài mỏng hoặc mài độ dày cần thiết. bệ mài có thể di chuyển ngang, dọc, lên xuống, sử dụng cờ lê điều khiển, an toàn , dễ sử dụng.

Diện tích bệ mài: 300 x 67 mm/Area of test table 300x 67mm


Lộ trình chiều ngang(điều chỉnh): 0~210 mm/Horizontal stroke (adjustable)0~210 mm

Lộ trình chiều dọc(điều chỉnh): 0~29 mm/Vertical Stroke(adjustable):0~29 mm

Lộ trình lên xuống(điều chỉnh): 0~18 mm/Level Stroke(adjustable):0~18 mm

Kích thước đá mài: 36#, Ø 6"×40 mm/Grain of grinding Wheel:36#, Ø 6"×40 mm

Kích thước (W×D×H): 53×56×31 cm/Dimension (WxDxH):53x56x31cm

Trọng lượng: 60 kg/weight 60kg

Nguồn điện: 1, AC220V, 3A/Power :1∮, AC220V, 3A

Sản phẩm khác