text link
Máy cắt mẫu JK-6805/Cutter press JK-6805

Máy cắt mẫu JK-6805/Cutter press JK-6805

Liên hệ

Mô tả

JK-6805 Máy cắt mẫu

This machine is used to cut specimens of various specification for the purpose of testing/Máy này dùng để cắt mẫu theo các quy cách tiêu chuẩn cho thử nghiệm

Kích thước (WxDxH): 30×65×67 cm/Dimension(WxDxH):30×65×67 cm

Trọng lượng: 47 kg/Weight: 47kg

Sản phẩm khác