text link
Lò nhiệt JK-6808/Electric Furnace JK-6808

Lò nhiệt JK-6808/Electric Furnace JK-6808

Liên hệ

Mô tả

JK-6808 Lò nhiệt

This machine is used in material's heat treatment,resolution,reaction of high temperature and ash analyst/Dùng để vật liệu luyện nhiệt, phân hủy, phản ứng nhiệt độ cao và phân tích tro.

Phạm vi nhiệt độ: Nhiệt độ phòng. ~1000oCTemp range: Room temp :~1000oC

Tốc độ tăng nhiệt: Đạt 1000 oC trong 60 phút./Heating speed:1000oC in 60 minutes

Kích thước bên trong (WxDxH) : 10×12×20 cm/Interior(WxDxH): 10×12×20cm

Cấu hình: chẩn đoán lỗi tự động và mã hiển thị thông báo/Device:Malfunction self-diagnosic with error digits in display.

Kích thước (WxDxH): 44×36×54 cm/Dimension(WxDxH):44×36×54 cm

Trọng lượng: 20kg/Weight 20kg

Nguồn điện: 1,  AC 230V, 1.2 kw/Power :1∮,  AC 230V, 1.2 kw 

Sản phẩm khác