text link
Kính hiển vi 4XC

Kính hiển vi 4XC

Liên hệ

Mô tả

Kết cấu: 3 ống kính ngược

Khả năng phóng đại: 100X~1000X

Ống kính tiêu sắc: 10X,20X,40X,100X

Thị kính phẳng: 10X

Trắc vi thị kính 10X: Có thể zoom bề mặt phẳng , ô giá trị 0.1mm

Thước trắc vi: ô giá trị 0.01mm/1mm

Bệ 2 tầng chứa vật: 200X152mm, phạm vi di chuyển 15X15mm

Cơ chế lấy nét: Đồng trục thô, phạm vi tăng giảm 30mm, điều chỉnh 0.002mm

Hệ thống đèn halogen 20W / 6V có thể điều chỉnh độ sáng, kèm theo tấm lọc

Nguồn điện: 220 VAC (50HZ) /110 VAC (60HZ)

 

Sản phẩm khác