text link
JK-609-A Thiết bị thử nghiệm độ nứt hoàn toàn tự động

JK-609-A Thiết bị thử nghiệm độ nứt hoàn toàn tự động

Liên hệ

Mô tả

This type of Digital Bursting Strenght Tester is available to test the bursting sytem strenght of the specimen automatically.As long as placing the specimen,it will automatically perform detection,testing,calculation and saving,printing out test data/.Đây là thiết bị thử nghiệm độ nứt hoàn toàn tự động, chỉ cần đặt vật liệu vào, có thể tự động phát hiện, tự động kiểm tra, tự động trả về vị trí cũ và tự động tính toán, lưu trữ, in dữ liệu thử nghiệm.

容量 Dung tích: 100 kgf/cm2, 240 LB/in2, 1078N/cm2,

Capacity: 100 kgf/cm2, 240 LB/in2, 1078N/cm2

单位Đơn vị: Kgf, N, LB

Unit:Kgf, N, LB

分辨率Độ phân giải: 0.1 kgf, 0.98N, 0.22LB

Resolution:0.1 kgf, 0.98N, 0.22LB

准确度Độ chính xác: ±0.5%fs

Accuracy: ±0.5%fs

加压速率Tốc độ điều áp: 170 ±15 mL/mim
(可调Có thể chỉnh)

Pressing speed :170 ±15 mL/mim(adjustable)

气压源Áp suất không khí: 6 kgf/cm2
(客户自备Khách hàng tự chuẩn bị)

Pneumatic source:6 kgf/cm2 (Prepared by user)

打印功能Chức năng in: 附列表机
đính kèm máy in

Printer Equipped

体积Kích thước (W×D×H):
45×43×53 cm

Dimension (WxDxH) :45×43×53 cm

重量Trọng lượng: 120 kg

Weight : 120 kg

电源Nguồn điện: 1∮, AC 220V, 3A

Power: 1∮, AC 220V, 3A

Sản phẩm khác